hoofd

anbi

Transparantie? Klik op logo.

 

Sponsor

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Corona-hulppakketten 2021

Met name de minderbedeelde gezinnen hadden en hebben het tijdens de pandemie extra zwaar om het
hoofd boven water te houden. Zo ook de ouders van onze sponsorkinderen bij Yayasan Ikang Papa op
Bali. Daarom heeft onze stichting besloten om aan ieder van hen een pakket met wat levensmiddelen,
benodigdheden voor persoonlijke verzorging en een bepaald geldbedrag te schenken. Ibu Sukantha
(zorgmoeder van de kinderen) heeft deze taak op zich genomen en op een uitstekende manier
uitgevoerd. Vergezeld van een ouder of ander familielid hebben de kinderen de hulppakketten dankbaar
in ontvangst genomen.

 deel1.jpgdeel2

 Klik Hier voor de videopresentatie

Afronding Project Aanschaf Gehoorapparaten, Bali


Over het initiatief en de aanvang van dit project wordt graag verwezen naar een eerder verslag in Nieuwsbrief
nr.20 van augustus 2021. Onderstaand verslag gaat over het verdere verloop en de afronding van dit project. 
In 2019 is begonnen met een lang voorbereidingstraject, d.w.z. overleg met de betrokken ouders, het zoeken
naar een geschikte leverancier van de gehoorapparaten (prijs, kwaliteit, continu├»teit) en een eerste selectie wie
wel en niet met een gehoorapparaat geholpen kan worden. Dit laatste was uiteraard afhankelijk van de ernst
van ieders gehoorhandicap. Helaas moest dit traject wegens Corona in 2020 tijdelijk worden gestaakt omdat
ook in Indonesi├ź allerlei beperkingen werden ingesteld. Gelukkig kon medio 2021 de draad weer worden opgepakt,
dit hield in verder onderzoek doen naar de geschiktheid van de gehoorapparaten, testen en het aanmeten van
een gehoorapparaat.
Dit alles werd door een KNO-arts van de leverancier begeleid en uitgevoerd. Uiteindelijk konden 15 kinderen/
jongeren geholpen worden. We zijn hier erg blij en dankbaar voor. Verdere begeleiding in spraaktherapie
(logopedie) is nog wel gewenst. Dit is een vervolgtraject waar nog aan gewerkt moet worden.
 
Klik Hier voor de videopresentatie

 Afbeelding1.jpgAfbeelding3Afbeelding2