hoofd

anbi

Transparantie? Klik op logo.

 

Sponsor

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Schoolgebouw in Apuan op Bali

Apuan 1
Achtergrondinformatie

Apuan is een klein dorpje op het eiland Bali in de deelgemeente Bangli en telt circa 3000 inwoners. Dit dorpje kan als arm worden beschouwd ligt tamelijk afgelegen ver van alle toeristische activiteiten en heeft weinig elementaire infrastructuur, terwijl de lokale overheid ook nauwelijks hulp of faciliteiten kan bieden. De meeste ouderen van dit dorp zijn analfabeet en werken al generaties lang op het boerenland. Omdat in Apuan geen school is, gaan de meeste kinderen naar een school in een ander dorp ca. 12 km verderop. Kinderen van arme ouders gaan niet naar school en helpen vaak hun ouders op het platteland of hangen zij gewoon doelloos rond in het dorp. Met name deze groep kinderen dreigt hetzelfde lot als hun ouders te treffen.

Situatie

Een plaatselijke dorpsbewoner heeft zich in 2014 ontfermd over een aantal kinderen dat in het dorp rondhingen terwijl hun ouders op het boerenland moesten werken. De opvang van deze kinderen in zijn privéwoning begon met allerlei bezigheden, zoals tekenen, sport en spel en volksdansen. Deze activiteiten werden successievelijk uitgebreid met leren lezen en schrijven. Op dit moment wordt een soort van basisonderwijs door een vrijwilligster verzorgd, maar uiteraard zeer provisorisch en met minimale middelen. Ook voor analfabetische ouderen begon men in de avonduren les te geven in lezen en schrijven; de belangstelling hiervoor groeit gestaag. Voor de uitvoering van deze activiteiten is men afhankelijk van eigen beperkte financiële middelen en incidentele giften. Stichting Ron’s Droom steunt deze activiteiten al met speelgoed voor de kinderen en incidentele bijdragen voor boeken en andere schoolmaterialen.

Het plan

Inmiddels is de groep gegroeid tot 12 kinderen en 5 ouderen. Omdat het langzamerhand ondoenlijk is om de bovengenoemde activiteiten in de beperkte woonruimte uit te voeren, heeft Stichting Ron’s Droom het plan opgevat om hiervoor een eenvoudig schooltje te bouwen op een naastgelegen stukje grond van 20 x 8 m dat aldaar beschikbaar wordt gesteld. In de eerste plaats gaat dit gebouwtje als functionele ruimte dienen als vervanging van de huidige ruimte waar de kinderen hun lessen in een geschikter ruimte kunnen volgen. Gaandeweg moet dit verder groeien tot een volwaardige basisschool met gekwalificeerd personeel voor ca. 60 kinderen. Met het oog hierop zal tijdens het bouwtraject de lokale overheid nauw betrokken worden om zodoende ook een stuk eigenverantwoordelijkheid voor het onderwijs in hun dorp aan te wakkeren. Zeker als in de toekomst volwaardige onderwijskrachten nodig zijn.

Bouwkosten- en traject

Het bouwplan is met een plaatselijke aannemer besproken. Een voorlopige raming van de bouwkosten bedraagt
€ 15.000; een gespecificeerd kostenoverzicht is aanwezig. De duur van de bouwactiviteiten wordt geschat op 10 tot 12 weken. Voor de inrichting (meubilair e.d.) van het schoolgebouwtje is ca. € 2000 nodig; dit kan eventueel als een apart traject worden beschouwd. Stichting Ron’s Droom heeft onvoldoende financiële middelen om de bouwkosten volledig te dragen. Door middel van het werven van allerlei fondsen, het zoeken naar donateurs en het organiseren van een benefietavond hoopt de stichting dit project spoedig te kunnen realiseren.

Nieuwsbrief 14

Resultaat

Op 18 juni was de officiële overdrachtsceremonie van de door stichting Rons droom gefinancierde en begeleide bouw van het schooltje in Apuan op Bali. Lees hier verder.