hoofd

anbi

Transparantie? Klik op logo.

 

Sponsor

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Artikelindex

Werkgroep '72 is een organisatie die kleinschalige hulp verleent in Jakarta. Deze organisatie wordt sinds de oprichting gerund door vrijwilligers. Dit zijn Nederlanders die in Jakarta wonen of Indonesiërs die Nederlands spreken. De hulp richt zich vooral op arme mensen in en rond Jakarta. Het gaat om projecten op het gebied van onderwijs, medische zorg, opvang van straat- en weeskinderen en ouderen. Ook financiert de werkgroep regelmatig de renovatie en/of nieuwbouw van scholen, klinieken en opvanghuizen.

Werkgroep '72 is een initiatief van een aantal actieve vrouwen en in de loop der tijd hebben steeds weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers zich bij de werkgroep aangesloten. Één van de projecten is een school bij Bantar Gebang, de grootste vuilnisbelt van Indonesië, gelegen in Bekasi, iets buiten Jakarta. Duizenden mensen leven hier onder mensonterende omstandigheden en moeten zien rond te komen van een inkomen dat ze vergaren met het sorteren en verkopen van vuilnis. Yayasan Dinamika is de school op de vuilnisbelt die wordt bezocht door de kinderen van de vuilrapers. Werkgroep '72 bezoekt het schooltje al enkele jaren om wekelijks knutsel- en Engelse les te geven In November 2010 is Werkgroep '72 met een tandenpoetsproject gestart onder de deskundige leiding van een tandarts. De gebitten van de kinderen zijn door de slechte leefomstandigheden vaak in een zeer slechte staat. De werkgroep wilde tandenborstels en tandpasta verstrekken, maar ook voorlichting geven over de noodzaak van tanden poetsen. Bovendien wilde de werkgroep de kinderen onder behandeling stellen van een tandarts en ervoor zorgen dat ze voortaan reguliere tandartscontrole krijgen. Ron's Droom heeft 4 Miljoen Rupiah aan het tandenpoetsproject bijgedragen. Hieronder een verslag van de voortgang die we van de werkgroep ontvingen.


Voortgang Tandenpoetsproject Verslag WG '72 

Via Inge Josaputra, één van de vrijwilligers van Werkgroep '72 en tevens tandarts, zijn lesboekjes aangeschaft . Deze werkboekjes geven inzicht in het nut van het poetsen van tanden maar ook informatie over gezond eten etc. Iedere klas heeft boekjes gekregen op hun eigen nivo. Ook zitten er instructie-boekjes bij voor de leerkrachten, zodat zij de leerstof goed kunnen overbrengen op de kinderen. Medio januari 2011 is begonnen met de leerstof.

8 Februari was de grote dag!

Met een grote groep vrijwilligers vertrokken we 's morgensvroeg naar Bantar Gebang. Naast het enthousiasme van de werkgroep hadden we inmiddels Unilever Indonesië geïnteresseerd gemaakt voor dit project. Ze hadden tandpasta en tandenborstels beschikbaar gesteld en bovendien hadden ze mensen gevonden die bereid waren om die dag mee te helpen. Met een groot "kunstgebit" in haar hand Smilebox 4293416690gaf Inge Josaputra instructie aan de leerkrachten. Daarna kwamen de leerkrachten samen met de vrijwilligers de klas in om uitleg te geven over de techniek van tandenpoetsen. Alle kinderen kregen, naast een eigen tandenborstel en tandpasta, een beker met hun eigen naam; het was een kleurrijk geheel. Het moment van tandenpoetsen was voor veel kinderen echter een beproeving. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze met tandenpoetsen in aanraking kwamen. Na de theorielessen werd buiten op het schoolplein het geleerde in praktijk gebracht. Dit leverde af en toe hilarische plaatjes op. Van de schoolleiding hebben we inmiddels begrepen dat de leerlingen vóór het naar huis gaan nu dagelijks hun tanden poetsen.
Tijdens onze bezoeken aan de school iedere dinsdag, besteden we - naast de knutsel- en Engelse les - nu iedere keer opnieuw aandacht aan de techniek van tandenpoetsen.
Nogmaals, ook namens de kinderen, heel veel dank voor uw donatie. We zijn van mening dat de gelden goed zijn besteed en hopen dat u deze mening met ons deelt.

 


Het project loopt goed. Werkgroep '72 gaat inmiddels 2 keer in de week naar de school op de vuilnisbelt Bantar Gebang. Naast de wekelijkse Engelse les en handenarbeid controleert de werkgroep om de 2 weken of de tandjes nog goed worden gepoetst en of ze nog voldoende spullen hiervoor hebben. Er is echter nog niet begonnen met een regelmatige gebitscontrole; de kinderen hebben hier veel angst voor. De werkgroep is op zoek naar samenwerking met een tandartsorganisatie die het e.e.a. voor de vuilnisbeltkinderen kan doen. Helaas heeft Unilever geen tandpasta en tandenborstels meer geleverd.IMAG0548

Voor de aanschaf hiervan hebben we tijdens ons gesprek op 10 juli 2012 opnieuw een donatie van 400 Euro aan Clary Scheres van het bestuur overhandigd. Verder heeft Werkgroep ’72 plannen voor de bouw van een waterpunt op Bantar Gebang en de start van een hygiëneprogramma. In verband met de schoolvakanties in Indonesië hebben we dit keer geen bezoek kunnen brengen aan de school op Bantar Gebang.